INŽENÝRSKÉ STAVBY ZEMÍ VIGEGRADSKÉ ČTYŘKY


Prezentace staveb, dokončených v době po revolučních převratech v zemích Visegradské čtyřky, vychází jako první díl nové ediční řady vydávané pro IC ČKAIT a inženýrské organizace zemí Visegradské čtyřky. Stavby byly členy mezinárodního týmu redakční rady vybrány tak, aby byla dodržena vyváženost mezi jejich různými typy v každé ze zemí a aby byly co nejreprezentativněji prezentovány inženýrské stavy daného období. Shrnuto slovy editora české části Svatopluka Zídka: „Věřím, že lze namítat, proč některá z dalších staveb ve výběru není, ale nevěřím, že by některá vybraných staveb do výběru nepatřila.“


MEDIAKIT / NABÍDKA PREZENTACE