Jiří Všetečka - Všenáprava obrazem

doprodej

Přední český fotograf Jiří Všetečka si vybral Komenského texty z filosofického spisu Obecná porada o nápravě věcí lidských jako inspiraci pro ojedinělý soubor dokumentárních fotografií. Všenápravy zachycují domov i svět, velká dramata doby i každodenní, zdánlivě všední okamžiky lidského života. Vedou pozoruhodný dialog s Komenského myšlenkami, umocňují jejich myšlenkovou hloubku a emocionální sílu; jsou jímavé i plné dynamiky. Každá fotografie má silný příběh, který lze s pomocí Komenského textů vytušit a dešifrovat (vázaná, 386 stran, česky, anglicky)

99,00 Kč 390,00 Kč